Моби Дик

file_613_102

    Обикновено начало, вълнуваща среда и величествен край. Историята на своенравният, упорит и непримирим капитан Ахав, който неуморно преследва легендарния, страховит бял кит Моби Дик.

    Роман публикуван през 1851 година, преди бума на техническия прогрес, когато хората са разчитали почти само на собствените си сили. Авторът е приел темата присърце, като на началните страници е цитирал откъси от всички текстове, в които се споменават производните на това чудовище – левиатанът. Искам също да добавя, че той самият е участвал в такива преследвания на китове.

    Това е един експериментален роман – енциклопедия за китоловството като цяло. Историята на моряк пристигащ в пристанищно селище, запознанството му с екипажа на кораба с различните им дейности и занимания, историята на ловуването на китове, разбиранията на тогавашния човек за навиците и биологията на рибите, легендите по темата, опасностите по време на преследването, улавянето и прибирането на товара. Като човек обичащ животните няма да скрия мислите си за егоцентризма и недалновидността на хората, за последиците от нашата дейност, но и за зависимостта ни от околната среда.

    Прекрасно структурирана от озаглавени, къси части книгата проследява типовете общуване между различните кораби предприели тези три-четиригодишни пътувания, устройството на самите кораби и съдбите на хората, които живеят на тях. Авторът дори е намерил за нужно да включи глава посветена на символиката на белия цвят.

    Най-много ме впечатлиха мислите, които са му хрумнали в моментите на плетене на рогозката, главата е наречена „Рогозкарят”. Хората тъкат от хиляди години, преплитат основните и вътъчните нишки, но Хърман Мелвил брилянтно кръстосва „…случайността, свободната воля и неизбежността…”. През страниците фино прозират любимите му текстове от „Стария завет”, римската митология и драматичните монолози на Шекспир, които са го вълнували, върху които е размишлявал и си е задавал въпроси.

    Качете се на легендарния тримачтов „Пекод”, оставете на въображението си да издуе платната още един път и придружете капитана в преследването на живота му. Изживейте отново това епично приключение.

Гергана Янева – Книжарница Сиела ФКЦ-Варна

Книгата „Моби Дик“ от Хърман Мелвил може да бъде намерена във всички обекти на верига книжарници Сиела и електронна книжарница Ciela.com

Реклами

Българско гражданско процесуално право, проф. Живко Сталев

index

Приемането на новия Граждански процесуален кодекс през 2007 год. наложи обновяване и на теорията в областта на гражданското съдопроизводство. Новата правна уредба промени не само номерата на разпоредбите в акта, но и много съществени положения, които с години представляваха основата на производството по гражданските дела. Това направи съществуващата на книжен носител теория неактуална и неотговаряща на нуждите на практикуващите юристи и на подготвящите се студенти. Поради тази причина правният свят очакваше с нетърпение излизането на ново издание на учебника на покойния проф. Живко Сталев, което да е съобразено с действащите положения, въведени с новата уредба. В съставянето на новото издание участват познатите в правните среди проф. Анелия Мингова, проф. Огнян Стамболиев, доц. Валентина Попова и гл. ас. Ружа Иванова.
Книгата е разделена на петдесет и пет глави, в които е проследен целия път на гражданския процес, неговото типично протичане и възможните усложения. Учебникът започва с подробен анализ на самото гражданско производство – гражданският процес като защита-санкция, като производство и като правоотношение. По-нататък се изясняват понятия като право на иск, което е дискусионно по своя вид право, страни и участници в процеса и др.
В центъра на изложението е разгледано типичното протичане на гражданското производство в трите инстанции, като след това са разгледани отклоненията във връзка със страните, обекта и развитието на процесуалните правоотношения. Отделено е внимание и върху особените производства – по брачни и търговски спорове, по дела относно гражданското състояние, делба, по колективни спорове и бързото производство. Разгледани са основните положения и на арбитража като извънсъдебен способ за разрешаване на спорове. След това последователно са разгледани изпълнителния и обезпечителния процес и охранителните производства.
Този безценен помощник на занимаващите се с гражданско производство разглежда от всички страни протичането на гражданския процес. То хвърля светлина върху спорни и безспорни понятия и традиционно остава предпочитано от практикуващи и учащи. Аз, като завършил студент по Право, се готвих от него за полагане на семестриален изпит по гражданско процесуално право и изпълнително право и за държавния изпит по гражданскоправни науки. Намерих информацията непротиворечива, достъпна, но в същия момент на добър академичен език.
Поколения български юристи са се готвили по различни издания на учебниците на проф. Живко Сталев и със сигурност за всички е добра новина, че с помощта на работата на изявени юристи, каквито са авторите на Деветото преработено издание, той остава актуален и във времената на динамично променяща се правна уредба. Препоръчвам това издание на Българско гражданско процесуално право както на студенти, така и на практикуващи. В рамките на 1320 страници е дадена подробна информация за всички основополагащи институти на този обширен дял на правото, което го прави незаменим помощник както за първоначално изучаване на дисциплината, така и за по-нататъшни припомняния и освежавания на вече натрупаните знания.

Тази книга може да бъде намерена във верига книжарници Сиела и електронна книжарница ciela.com

Мария Матеева книжарница Сиела МОЛ Русе

Сиси – дневникът на Елизабет Баварска, бъдещата императрица на Австрия 1853 – 1855

sisi-dnevnikyt-na-elizabet-bavarska-bydeshta-imperatrica-na-avstria-1853-1855-katrin-dio-lazaОт историческите личности много харесвам императрица Сиси и ми беше изключително любопитно да прочета повече за нейния живот .
Книгата „Сиси” е написана много интересно и увлекателно. Тя разкрива много от ежедневието, бита, начина на мислене и живот по времето на Сиси.
Книгата ни пренася в прекрасни дворци, разкрива пищността на дворцовите зали, потапя ни в свят като този от приказките, в който има прекрасни бални рокли и красиви принцове и принцеси.
Освен изящество и празник обаче, книгата показва живота в двореца и като жесток, студен, изпълнен с много интриги и строги правила.
Младата Сиси се оказва изправена пред много изпитания. Тя трябва да се справи с много трудности и да вложи цялата си сила и воля, за да запази себе си и да не позволи този нов свят да я унищожи. Героинята попада в една напълно нова за нея действителност, изпълнена с много правила, задължения и изпитания с които тя трябва да се справи сама.
Сиси се чуства раздвоена – от една страна тя е щастлива и влюбена в своя Франц, а от друга страна се чуства нещастна, самотна и изолирана затворена в двореца и принудена да спазва хиляди стоги правила. Тя не може да се примири с интригите, жестокостта, фалшивата любезност, клюките и лицемерието в имперския дворец. Бори и се успява да направи много промени, с които да подобри живота на обикновенните хора, заради което остава любимка на много и до днес
През тази епоха от една жена се очаква да бъде мълчалива и покорна, а младата Сиси е умна, с чуство за справедливост и не може да се примири с отредената и роля. Тя е силна жена, изпреварила времето си.
Произведението е много добре написано и е ценно полълнение за библиотеката на всеки ценител на добрата книга.

Тази книга може да бъде намерена във верига книжарници Сиела и електронна книжарница ciela.com

Ирина Цветанова книжарница Сиела МОЛ Русе